You are here

Ackreditering & certifiering

SYNLAB:s ackrediteringar och certifieringarSYNLAB är ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Ackrediteringen innebär att våra laboratorier följer laboratoriestandarden, är tekniskt kompetenta och har förmåga att generera tekniskt giltiga resultat. Laboratorier som uppfyller kraven i denna standard arbetar även i nära enlighet med ISO 9001.

ILAC-märket hänvisar till internationella avtal om ömsesidigt erkännande, där ILAC (Internationel Laboratory Accreditation Cooperation) är ett internationellt forum för ackreditering av laboratorier och kontrollorgan.

SYNLAB är ett miljölaboratorium som strävar efter att medverka till en förbättrad miljösituation och till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. SYNLAB är därför också certifierat enligt SS-EN ISO 14001.

De frågor som för SYNLAB:s egna laboratorieverksamhet har den största miljömässiga signifikansen rör kemikalier och miljöfarligt avfall, förbrukningen av engångsmaterial samt prov- och persontransporter. Inom dessa områden strävar vi efter att minimera vår förbrukning av resurser och utsläpp i miljön. Arbetet med miljöförbättrande åtgärder berör alla anställda inom företaget. 

Länkar till Swedacs ackrediteringsbeslut:

Karlstad

Linköping

Malmö

Umeå

Provtagning