You are here

Ecoscope® – passiv provtagare gör jobbet!

EcoscopeEcoscope är ett kombinerat provtagningssystem för organiska ämnen och tungmetaller och erbjuder möjlighet att:

  • utföra provtagning under lång tid
  • utföra provtagning i många punkter samtidigt
  • genomföra utredningar med högt tempo

Ecoscope är litet, lätt och smidigt och kan därför enkelt placeras ut såväl i trånga avloppssystem som i sjöar och vattendrag. Provtagaren är avsedd och anpassad för att ligga i vattnet under en längre tidsperiod, i syfte att fånga upp såväl kontinuerliga som tillfälliga utsläpp. Provtagningen kan pågå från enstaka dagar upp till flera veckor, beroende på halt, nivåer och syfte. Efter avslutad provtagning sänds Ecoscope till SYNLAB för analys.

Fördelar med Ecoscope:

  • Kräver inga yttre energikällor
  • Kostnadseffektivt
  • Liten arbetsinsats i fält
  • Möjlighet till samtidig provtagning i ett stort antal provpunkter

 
Användningsområden:

  • Kartering av ett vattensystem
  • Övervakning av en specifik provpunkt
  • Spårning av en förorening till dess källa


SYNLAB har personal som kan hjälpa till med planering, fältarbete och utvärdering av undersökningen, för att utfallet skall bli bästa möjliga. För mer information, kontakta Magnus Berglund på vår konsultavdelning på telefon: 0736-33 83 16.

Användarinstruktion för Ecoscope