You are here

Utbildning - Provtagning Avlopp-utsläpp

AvloppsreningsverkKursen skall ge den personal som ska ansvara för eller utföra provtagning av avloppsvatten en god teoretisk och praktisk grund att stå på. Efter kursen skall varje deltagare förstå varför och hur man ska upprätthålla en kvalitetssäkrad kedja rörande planering, provtagning och analys inom ramen för den yttre miljökontrollen.

Vem passar denna kurs för?
Framför allt dig som dagligdags arbetar med planering, provtagning eller utvärdering av utsläppsdata, men även dig som arbetar med reningsutrustning/reningsprocesser. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment, och lämpar sig väl för att hållas ute hos dig  som kund, där tillgång till relevanta anläggningar finns.