You are here

Hygienkontroll

En bra rengöring och en effektiv rengöringskontroll är grundläggande rutiner i all egenkontroll. SYNLAB erbjuder olika typer av provtyper för hygienkontroll beroende på var kontrollen ska göras. Exempelvis tryckplattor med Hygicult TPC samt svabbar, svampar och tops. Tryckplattor är ett redskap för att på ett enkelt sätt kontrollera och verifiera sin rengöring och rekommenderas som grundprovtagning för alla som hanterar livsmedel. SYNLAB erbjuder Hygicult TPC antingen styckevis eller i ett paket om fem stycken, samt avläsning.

För mikrobiologiska analyser i svabbprover har vi analyserna E. coli o157, Listeria monocytogenes samt Salmonella i vårt utbud.

Hygienkontroll på slaktkroppar görs med borr- eller svabbprov enligt EG 2073/2005 Mikrobiologiska kriterier.

Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan.

 

Provtagning

Rengöringskontroll i en livsmedelsanläggning görs på rengjorda ytor som t. ex arbetsbänkar, golvbrunnar, transportband, verktyg och maskiner som kommer i kontakt med livsmedel. Beroende på ytan, kan lite olika metoder tillämpas. 

 
Provtagning med tryckplatta

Med Hygicult tryckplatta kan ytor som är släta och torra ytor och som kommer i kontakt med livsmedel kontrolleras. Resultatet visar på antalet aeroba mikroorganismer på den testade ytan och erhålls som antal cfu/cm2. Till varje yta som ska undersökas används en tryckplatta. Vid inskick till laboratoriet behöver tryckplattorna inte transporteras kylda. Det viktiga är att de inte är frysta.

 
Provtagning med svabbar

Vid rengöringskontroll av släta, skrovliga och böjda ytor som exempelvis golvbrunnar. Provtagning sker med sterila kompresser.

 
Provtagning med svamp

Vid rengöringskontroll av släta, skrovliga och böjda ytor som exempelvis golvbrunnar. Provtagning sker med kommersiellt tillgängliga sterila svampar.

 
Provtagning med tops

Vid kontroll av ytor som är svåråtkomliga. Provtagning sker med kommersiellt tillgängliga sterila tops.

Hygienkontroll slaktkropp

För provtagning av Slaktkroppar kan en destruktiv (förstörande) metod användas; borrprov. Alternativt kan en icke-destruktiv metod används som då innebär att en bestämd yta av slaktkroppen svabbas (stryks) med exemeplvis en fuktig kompress eller svamp.

Vid provuttagning är det viktigt ha en god handhygien och att använda rena redskap. Provtagningsmaterialet ska inte hanteras i onödan så att det riskeras bli kontaminerat vilket kan påverka analysresultatet.

För att få så jämförbara resultat som möjligt bör provtagningstekniken vara likformig för alla prov, slaktkroppar och provtagningsdagar.

För fjäderfäslaktkroppar poolas prover från nackskinn efter kylning.