You are here

Utbildning i recipientprovtagning

RecipientprovtagningNaturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier, reglerat hur kontrollen av miljöfarlig verksamhet ska genomföras. Personal som utför recipientprovtagning och som lämnar in prover till laboratoriet ska fr. o. m. 1990-07-01 kunna visa att de besitter föreskriven kompetens för denna verksamhet.

SYNLAB erbjuder en kurs som ger den personal som ska ansvara för och utföra recipientprovtagning den kunskap och praktik som krävs för att utföra vattenkemisk och mikrobiologisk provtagning så att kvalitetssäkringen upprätthålls i hela provtagnings och analyskedjan.

Vem passar denna kurs för?
Personer som ska ansvara för och utföra recipientprovtagning.