You are here

SYNLAB är nu SGS

 


SYNLAB Analytics & Services ingår nu i SGS Group

SYNLAB Analytics & Services, med inriktning på miljö- och livsmedelsanalyser, som är en del av SYNLAB-koncernen har nu förvärvats av en av världens största laboratoriekoncerner – SGS Group.
SGS - ett 
multinationellt företag och varumärke som finns över hela världen, med fler än 2600 kontor och laboratorier med över 90.000 anställda.

I och med att vi nu ingår i SGS koncernen så får vi ytterligare finansiell styrka som partner för våra kunder, leverantörer och medarbetare. Viktig är också koncernens långsiktiga satsning att stärka och utveckla vår verksamhet i Sverige och Norden.

 

Vad innebär det för dig som kund?

Kort sikt:
Du behöver i praktiken inte göra något särskilt – bara vänja dig vid att vi svarar, skriver och heter SGS istället! Där du är van att se SYNLAB:s blå färg och logotyp (t ex på hemsidan, rapporter, etiketter, väskor mm) kommer det inom kort stå SGS med grå och orange färg istället.

Du kommer ha kvar samma kundnummer, provplaneringar, logistiklösningar etc som tidigare. Vi kommer ha samma organisationsnummer som tidigare vilket innebär att formalia som kontrakt, överenskommelser, ackrediteringsstatus mm inte påverkas.

@mis kommer även i fortsättningen heta @mis och nuvarande uppgifter (inlogg, provplaneringar, larm etc) kommer vara oförändrade.

Lång sikt:
Med SGS-koncernens storlek och samlade kompetens kommer vi att få nya spännande förutsättningar att bli ännu mer konkurrenskraftiga vad gäller vårt utbud av högkvalitativa analyser och tjänster.

  • Långsiktig satsning på tillväxt
  • Stabil ägarstruktur gör oss till en trygg partner för långvarigt samarbete
  • Synergier mellan länder för att lära av varandra, fokus på kostnadseffektivitet och professionalism

Som SYNLAB tackar vi för ditt förtroende hittills och fr o m 1 januari 2021 som SGS ser vi fram mot fortsatt gott samarbete.


För mer information vänligen kontakta:
Dina vanliga kontaktpersoner eller
VD Johan Bengtsson +46 70 797 74 63