You are here

Byggnadsmaterial

Provtagning och analys av byggnadsmaterial kan göras av flera orsaker. Kanske ska byggnaden rivas och deponeras eller också ska en gammal industribyggnad saneras och användas till andra verksamheter. Ska deponering ske, se under rubriken AvfallSYNLAB erbjuder för närvarande ett antal paket vid analys av t ex betong och tegel. För information om provmängd och ev. kärl kontakta Kundservice på telefon 013-25 49 20.

Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan

 

Kontakta oss för mer information