You are here

Coronavirus via avloppsvattnet

Upptäck coronavirus via avloppsvattnet – ett tidigt varningssystem

Som en del av en effektiv analys- och spårningsstrategi visar sig avloppsvatten vara ett värdefullt verktyg i kampen mot spridningen av coronavirus.

Att testa avloppsvatten är ett kostnadseffektivt sätt att kartlägga överföringsdynamiken i hela samhällen och det ger en känslig signal om SARS-CoV-2 finns i befolkningen och om överföringen ökar eller minskar.

Vårt laboratorieteam använder PCR-teknik för att detektera och kvantifiera det genetiska materialet SARS-CoV-2. I testrapporten anger vi om viruspartiklar hittades och beräknar viruskoncentrationen i 100 ml okoncentrerat avloppsvatten. Provtagning leder ofta till identifiering av en trend i SARS-CoV-2-nivån i avloppsvatten.

Läs mer i vårt produktblad

Kontakta oss för mer information