You are here

Faeces

E. coli-plattaSYNLAB rekommenderar faecesprov (avföringsprov) för personal som hanterar livsmedel vid exemeplvis nyanställning, efter utlandsvistelse eller vid misstanke om smitta.

Kravet på faecesprov efter utlandsresa togs bort på 1990-talet, men många företag och organisationer har kvar det som en bra försäkran och kontroll för att undvika att få in Salmonella i produktionslokalerna.

Nedan kan du söka i hela vårt utbud. Alla priser anges exklusive moms. Provberedningsavgift debiteras endast en gång per prov. Kemiska analyser och mikrobiologiska analyser behandlas alltid som separata prover. Du kan även ladda ner hela analyskatalogen och prislistan.

 

Provtagning

För analys av faecesprover används Transswab provtagningsculturett.
Resultatet erhålls som "påvisad" eller "ej påvisad" Salmonella