You are here

Nyhet

Norwegian Nynorsk

Vi har upptäckt att det varit problem med ett av våra kärl

Vi har upptäckt att det varit problem med en del av våra kärl (AL236) för analys av Klorfenoler, beställningskod KLFEN (V). I några batcher innehåller tätningen i locket Pentaklofenol vilket innebär risk för falska resultat. Vi har sedan en tid bytt ut dessa flaskor men vet att många av de gamla kärlen kan finnas kvar i lager ute hos våra kunder.

Pages