You are here

Föreningen ackrediterade Laboratorier (FaL)

Allmänna bestämmelser för uppdrag i laboratoriebranchen

Föreningen ackrediterade Laboratorier, FaL, är en sammanslutning av privata laboratorieföretag vars affärsidé är att leverera analystjänster till företag och organisationer.

Medlemskapet i FaL är en garanti för att laboratoriet inte står i sådant förhållande till annan part som ekonomiskt eller på annat sätt kan påverka innehållet i Laboratoriets analysarbete som rör ett uppdrag.

Läs Allmänna bestämmelser här!

Read the agreement here!