You are here

Beställning

Rätt väg till SYNLAB!

Provkärl
Beställning av provkärl görs hos kundservice. Olika analyser kräver olika provkärl och det är viktigt att rätt kärl används. Används felaktiga kärl kan kvalitén på resultatet påverkas negativt och i vissa fall utför inte laboratoriet analysen. Viket kärl som krävs för vilken analys hittar ni i analyskatalogen vid respektive provpaket. När flera analyspaket önskas per prov räcker det ändå ofta med ett provtagningskärl. Detta gäller framför allt markprover. För vatten är det lite annorlunda. För analys av både organiska ämnen och metaller i samma vattenprov krävs t.ex. alltid två olika flaskor! Är ni osäkra på vilka provkärl som krävs, kontakta kundservice.

Q-pack/Q-bag
SYNLAB erbjuder kvalitetssäkrade transportväskor av två slag. Q-pack för markprover med plats för 12 burkar  samt Q-bag för vattenprov eller när kyld transport krävs. 

Följesedlar/EtiketterSYNLAB:s följesedel ska bifogas proverna när de skickas till laboratoriet. Det är mycket viktigt att följesedeln fylls i korrekt och noggrant. Felaktigheter eller missad information, tex. information om fakturareferens, leder till följdproblem som exempelvis felaktiga fakturor. Följesedel finns att ladda ner här!

Vid större projekt eller långa kontrollprogram kan det vara skönt att slippa fylla i en följesedel varje gång prover ska skickas till lab. Då är det lämpligt att  beställastreckkodsförsedda etiketter. Tillsammans med kundservice kommer ni överens om vilken information som ska finnas färdigtryckt på etiketten och vilken information som ska skrivas i av provtagaren, tex. provtagningsdatum. Sen klistras etiketten på burken eller flaskan och skicka provet till SYNLAB – enkelt!

@mis
@mis är SYNLAB:s webbaserade rapporteringssystem. Här kan du se dina provresultat direkt när de är klara på lab. Du kan ladda ner resultatet i Excel eller pdf-format, få statistik, lägga in gränsvärden etc.  Du kan också få ett mail automatiskt när dina prover är klara. @mis är kostnadsfritt för våra kunder och tillhandahålls av kundservice. Registrera dig här för att skaffa ett @mis-konto!

Sammanfattning - 5 steg till dina provresultat

 • Kontakta kundservice via telefon eller mail för:
  - Beställning av provkärl och ev. väska. Speciella önskemål tex. separat faktura för projektet.
  - Beställning av etiketter.
  - Åtkomst och inlogg till @mis om du saknar detta.
 • Fyll i följesedel alt. beställd etikett och bifoga detta med provet.
 • Boka eventuell expressanalys.
 • Skicka provet till SYNLAB via inlämningsställe, företagspost eller dylikt.
 • Provresultatet leveras till dig via @mis och sedan via ordinarie post.


Dina prover skickar du till:
SYNLAB
Olaus Magnus väg 27
581 30  LINKÖPING


Vattenprov kan även skickas till:
SYNLAB  SYNLAB
Bromsgatan 4A Mariehemsvägen 6
651 07  KARLSTAD 906 54  UMEÅ